Bestrijden van insecten

Het is belangrijk te weten wat voor soort insect de overlast bezorgd, waar het zich bevindt en waarom het zich daar bevindt. 

DPB Flevoland is vakkundig en werkt verantwoordt en doeltreffend om de plaag te doen verdwijnen en uw probleem snel op te lossen. Na een inspectie, die door ons gratis en vrijblijvend zal worden uit gevoerd, zal er in overleg met u een goed onderbouwd bestrijdingsplan worden gemaakt inclusief een logboekadministratie. 

Insecten

Insecten dragen vaak ernstige ziektes bij zich, waaronder salmonella, dysenterie, gastro-enteritis en tyfus. Het risico is vooral hoog in huizen met kinderen, ouderen of zieken. Uitwerpselen kunnen verder eczeem, astma en allergische reacties veroorzaken.

Mieren

Faraomieren en andere tropische mierensoorten moeten worden bestreden. Vooraf dient de juiste soort te worden vastgesteld. Op basis daarvan kan worden geadviseerd over de juiste wijze van bestrijding. Tuinmieren en enkele inheemse mierensoorten zijn eenvoudiger aan te pakken dan uitheemse familieleden. Vaak kan worden volstaan met het toepassen van een vloeibaar bestrijdingsmiddel in de nestopeningen, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Indien de openingen niet gevonden kunnen worden, kan er behandeld worden met een lokaasgel. Deze gel wordt uit een kitpatroon gedoseerd. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een mierenbestrijding.

Spinnen

Tegen spinnen mag GEEN chemisch bestrijdingsmiddel worden gebruikt. Spinnen worden weer opgegeten door vogels en vissen, waardoor doorvergiftiging zou plaats vinden. Als professionele ongediertebestrijder dragen wij ook zorg voor de natuur. DPB Flevoland gebruikt uitsluitend bestrijdingsmiddelen die zijn toegelaten. Spinnenbestrijding voorkomt bij u zoveel mogelijk de spinnenoverlast. De spinnen worden verwijderd van de ramen. De oude locaties worden vervolgens ingespoten wat de spin voor langere tijd verjaagt.

Wespen

Wespen kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. lage druktoepassing. De bestrijdingsdeskundige van DPB Flevoland brengt dit middel in de door hem gevonden nestingang, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een wespenbestrijding. Het eerste gebod bij wespen: nooit invlieg openingen dichtmaken!

Hoornaar

De hoornaar is de grootste inheemse wespensoort. De hoornaar vangt veel kleine wespensoorten. Ze maken meestal hun nesten in bomen of huizen maar altijd boven de grond. De bestrijding van hoornaar is gelijk aan het bestrijden van wespen.

Zilver- en papiervisjes

Zilver- en papiervisjes kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. lage druktoepassing. De bestrijdingsdeskundige van DPB Flevoland brengt dit middel in alle naden en kieren. U dient er zelf zorg voor te dragen dat alle kasten leeg geruimd worden, zodat vooral daar in de kieren langs legplanken e.d. een residu van het middel achter kan blijven. Tijdens de actie en twee uren aansluitend kunt u en uw huisdieren de woning niet betreden. Informeer ook eens of de buren er ook last van hebben. Zo ja, dan is het handig dat zij ook meedoen.

Vlooien

In woningen komt het nogal eens voor, dat men problemen ondervindt door de aanwezigheid van honden- of kattenvlooien. Deze insecten doen soms een proefbeet bij de mens, waardoor huidirritaties, zwellingen e.d. kunnen optreden. Zodra de aanwezigheid van aantallen vlooien op het huisdier of in de woning wordt geconstateerd, verdient het aanbeveling over te gaan tot verdelgingsmaatregelen. Er wordt gebruik gemaakt van een insecticide. Vloeren en dierverblijfplaatsen worden behandeld. Er moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Kakkerlakken

Kakkerlakken kunnen bestreden worden met een insecticide d.m.v. een lokaasgel. De bestrijdingsdeskundige van DPB Flevoland brengt dit middel in de door hem gevonden strategische plaatsen, waardoor de kolonie in haar geheel geïnfecteerd wordt. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig bij een kakkerlakkenbestrijding.

Eikenprocessierups

De vlinder heet eikenprocessierupsvlinder. De larve is een bladvretende rups die zoals de naam al zegt vooral op eiken voorkomt. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge eikenbladeren tevoorschijn komen. In Nederland ontwikkelt de rups zich af en toe in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan worden. De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. Deze kunnen in aanraking komen met de huid en kunnen over gaan tot heftige allergische reacties.

Houtworm / Boktor

Buiten de dagelijkse dierplagen om is DPB Flevoland ook gespecialiseerd in houtworm en boktor bestrijding ter bescherming van uw hout. Meestal betreft het bestrijding van de houtworm. Wanneer de aantasting vooral aan de oppervlakte zit, wordt verneveld met een synthetische pyrethroiden. Wanneer de aantasting ook dieper in het hout wordt aangetroffen, de boktor, wordt vooral gebruik gemaakt van injectieapparaten waarbij capsules diep in het hout worden gebracht.

Dierplaagbestrijding DPB Flevoland 

Dierplaagbestrijding DPB Flevoland is al ruim 20 jaar actief in het bestrijden van insecten en plaagdieren, het weren van vogels en het verduurzamen van hout. 

DPB Flevoland is hiervoor gecertificeerd en staat garant voor een duurzame en milieu verantwoorde oplossing van uw probleem. Ook is DPB Flevoland bevoegd om ratten in de provincie Flevoland te  bestrijden met een persluchtwapen.

Vakkundig & gecertificeerd

  • HACCP-gecertificeerd
  • VCA-gecertificeerd
  • Vakbekwaamheids-gediplomeerd
  • Gelicenceerd mollen- en woelrattenbestrijder
  • Ontheffing Fauna Beheer Flevoland voor rattenbestrijding met persluchtwapen

Info & 
bereikbaarheid 

DPB Flevoland
Ondernemingsweg 10
8251 KW  Dronten
KVK 70231524
0321-311838 / 06-23007760
[email protected]
contactformulier