Weren van vleermuizen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn beschermde diersoorten. Het is echter zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schade toebrengende dieren te weren. 

Indien weringsmaatregelen niet of onvoldoende resultaat hebben kan in bepaalde gevallen een ontheffing worden verkregen om de vos te vangen. Primair is de provincie hiertoe bevoegd. Zo kan de provincie een ontheffing verlenen om schade, veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee te bestrijden of voorkomen. Als het weren en de provinciale ontheffing geen oplossing bieden, kan ook een ontheffing verleend worden door de minister van LNV. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen. 

Ongedierte bestrijden

Ongedierte bezorgt veelal overlast, bedreigt de gezondheid, bederft producten en veroorzaakt schade aan zowel gebouwen als materialen. DPB Flevoland staat garant voor een vakkundig, verantwoordt en doeltreffende aanpak.

Insecten en plaagdieren

Het is belangrijk te weten wat voor soort insect of plaagdier de overlast bezorgd, waar het zich bevindt en waarom het zich daar bevindt. Vragen waar u misschien niet direct antwoord op weet. Neem daarom contact op met DPB Flevoland.

Houtworm en boktor

Naast de bestrijding van insecten en plaagdieren is DPB Flevoland ook gespecialiseerd in het bestrijden van houtworm en boktor ter bescherming van uw houtwerk.

Weren van vogels

Vervuiling, verstopping, geluidsoverlast, verspreiding van ziekten en ook financiƫle schade zijn veelal de gevolgen van vogeloverlast. DPB Flevoland heeft voor deze problematiek een effectieve en diervriendelijke oplossing!

Dierplaagbestrijding DPB Flevoland 

Dierplaagbestrijding DPB Flevoland is al ruim 20 jaar actief in het bestrijden van insecten en plaagdieren, het weren van vogels en het verduurzamen van hout. 

DPB Flevoland is hiervoor gecertificeerd en staat garant voor een duurzame en milieu verantwoorde oplossing van uw probleem. Ook is DPB Flevoland bevoegd om ratten in de provincie Flevoland te  bestrijden met een persluchtwapen.

Vakkundig & gecertificeerd

  • HACCP-gecertificeerd
  • VCA-gecertificeerd
  • Vakbekwaamheids-gediplomeerd
  • Gelicenceerd mollen- en woelrattenbestrijder
  • Ontheffing Fauna Beheer Flevoland voor rattenbestrijding met persluchtwapen

Info & 
bereikbaarheid 

DPB Flevoland
Ondernemingsweg 10
8251 KW  Dronten
KVK 70231524
0321-311838 / 06-23007760
[email protected]
contactformulier